Pingvinpress Grafiska AB - Bokbinderi

Bokbinderi

Denna delen av  vår grafiska produktion fulländar arbetet i sin helhet.

Här erbjuder Pingvinpress oändliga möjligheter att tillfredsställa era

speciella behov. Vi skär, falsar, häftar, stansar, bigar och präglar,

allt för att uppnå den förväntade finishen. Med en stor idérikedom

samt ett brett nätverk av samarbetspartners löser vi alla utmaningar.[ Tillbaka ]

 
Pingvinpress Grafiska AB
PINGVINPRESS GRAFISKA AB


Box 16034 | 250 16 Råå | Rååvägen 37-39 | Tel: 042-26 25 35
info@pingvinpress.se