sPingvinpress Grafiska AB - Offsettryck
Offsettryck
Digitaltryck

Offsettryck

I första hand är vi ett traditionellt offsettryckeri. Dock trycker vi idag med en förbättrad teknik, dvs. torroffset. Denna teknik innebär att alkoholfuktverken uteslutets vilket möjliggör ett starkare färgresultat. Dessutom finns en kapacitet att trycka med en upplösning av 300 linjers rastertäthet. Det för med sig, att vi kan hålla en oerhört hög kvalitet på våra tryck. Med utvecklad teknik genom vår Ctp utrustning (Computer to plate), så har flera moment minimerats och arbetsprocessen effektiviserats, vilket skapar bra förutsättningar för en bättre produkt på kortare tid. 

 

 [ Tillbaka ]

 
Pingvinpress Grafiska AB
PINGVINPRESS GRAFISKA AB


Box 16034 | 250 16 Råå | Rååvägen 37-39 | Tel: 042-26 25 35
info@pingvinpress.se